GDPR - Brasserie41
921
page-template-default,page,page-id-921,theme-bridge,bridge-core-2.0.6,woocommerce-no-js,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,hide_top_bar_on_mobile_header,qode-content-sidebar-responsive,columns-3,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-11.2,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.5,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-1433,elementor-page-1850
 

GDPR

INFORMAȚII PRIVIND

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

SC DANCO TEAM INVEST SRL, cu sediul social în Drumul Padurea Neagra  19-33  Bucuresti   Sector 1, București, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului cu J40/5698/2014, cod fiscal RO33158512 („DANCO TEAM INVEST” sau „Operatorul”), în vederea prestării serviciilor de baruri si alte activităţi de servire a băuturilor, precum și a altor servicii  auxiliare („Serviciile”), colectează și prelucrează date cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legale în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

 

 1. Categoriile de date personale ce pot fi prelucrate de catre DANCO TEAM INVEST în vederea furnizării și executării Serviciilor

 

În executarea Serviciilor, DANCO TEAM INVEST prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal:

 

 1. Date personale de identificare (nume, prenume, adresa, telefon, e-mail). Datele sunt necesare pentru încheierea în mod valabil și derularea raportului contractual cu Operatorul.
 2. Date privind activitatea online, prin plasarea de cookie-uri pe website-ul nostru – a se vedea secțiunea nr. 5 din prezenta informare.

 

 1. Scopurile prelucrării datelor dvs. cu caracter personal

 

În exercitarea activității sale,  DANCO TEAM INVEST  prelucrează datele cu caracter personal în următoarele scopuri:

 

 1. executarea contractelor de prestări Servicii, precum și efectuarea unor demersuri anterioare încheierii contractelor (transmiterea ofertei, încheierea contractului, facturare, prestarea Serviciilor);
 2. îndeplinirea obligațiilor legale ale Operatorului;
 3. comunicarea de informații comerciale și ofertare;
 4. soluționarea potențialelor litigii, constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.
 5. soluționarea reclamațiilor și a solicitărilor din partea clienților.

 

 1. Temeiul prelucrării datelor cu caracter personal

 

Prelucrarea datelor Dvs. pentru scopurile menționate mai sus, are ca temei unul dintre următoarele:

 

 1. încheierea și executarea contractului de prestări Servicii la care sunteți parte, precum și efectuarea demersurilor premergătoare încheierii contractului;
 2. o obligație legală a Operatorului;
 3. interesul legitim al Operatorului..;
 4. după caz, consimțământul Dvs.

 

 

 

 1. Categoriile de destinatari către care se pot divulga datele personale colectate

 

În executarea Serviciilor, DANCO TEAM INVEST poate comunica datele Dvs. personale către următoarele categorii de destinatari:

 

 1. autoritățile statului și instituții publice , centrale sau locale, ca urmare a unei obligații legale a Operatorului;
 2. prestatori de servicii implicați în mod direct/indirect în executarea Serviciilor ( transportatori, serviciul de facturare și contabilitate );
 3. instanțe judecătorești sau arbitrale, notari publici, avocați, executori judecătorești, birouri de traduceri, furnizorii altor servicii.

 

 

 1. Politica de utilizare a cookie-urilor

 

Cookie-ul este un fişier text de mici dimensiuni pe care un site îl salvează în calculatorul sau dispozitivul Dvs. mobil atunci când îl vizitaţi. Datorită cookie-urilor, site-ul reţine, pe o perioadă de timp, acţiunile şi preferinţele Dvs.  (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi la site sau navigaţi de pe o pagină pe alta. Cookie-urile sunt utilizate în următoarele moduri pe site-ul nostru:

 • Google Analytics – folosim serviciul Google Analytics pentru a afla informații despre modul în care utilizați site-ul nostru. Folosim aceste informații pentru a compila statistici și pentru a ne ajuta la îmbunătățirea site-ului nostru. Google utilizează cookie-uri, ca parte a acestui proces, pentru a colecta informații anonime, inclusiv numărul de vizitatori, proveniența, paginile vizitate și durata de timp petrecută pe site-ul nostru. Pentru mai multe informații, vă rog accesați politica de confidențialitate a Google accesând link-ul https://www.google.com/policies/privacy/.
 • Contact –  folosim cookies de sesiune pentru a vă permite să ne contactați prin intermediul site-ului nostru.
 • Versiune pentru dispozitive mobile – folosim cookies persistente și cookies de sesiune pentru a permite funcționarea eficientă în funție de dispozitivul folosit și pentru amintirea preferințelor și setărilor (de exemplu, schimbarea navigării implicite mobil/desktop).

 

Puteţi controla şi/sau şterge cookie-urile în funcție de voința Dvs.. Puteți șterge toate cookie-urile din calculatorul

 

 1. Durata prelucării și stocării datelor personale

 

Datele personale vor fi prelucrate cel putin pe durata de valabilitate a contractului de prestări servicii sau a relației de colaborare dintre Dvs. și Operator, precum și ulterior, pe durata necesară executarii obligațiilor contractuale de către oricare dintre părți, dacă o perioadă mai scurtă nu este impusă de reglementări legale obligatorii.

 

Datele personale vor fi stocate atât timp cat este necesar pentru atingerea scopurilor menționate la secțiunea 2 de mai sus, sau pe perioada de timp prevazută de dispozițiile legale aplicabile.

 

Datele cu caracter personal care nu mai sunt necesare în scopurile enumerate mai sus vor fi șterse într-o manieră care va asigura confidențialitatea acestora.

 

 1. Drepturile persoanei vizate

 

În legătura cu prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal, vă puteți exercita oricare dintre următoarele drepturi:

 

 1. Dreptul de acces la propriile date cu caracter personal

Aveți dreptul să obțineti din partea noastră o confirmare a faptului ca Lala Luxury Boutique prelucreaza sau nu date ale Dvs.  și, în caz afirmativ, acces la datele respective.

 1. Dreptul la rectificarea datelor dvs. cu caracter personal

Aveți dreptul să solicitați și să obțineți rectificarea, actualizarea sau completarea datelor Dvs. cu caracter personal inexacte sau incomplete.

 1. Dreptul de a vă retrage consimțământul

Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal a fost efectuată pe baza consimțământului Dvs. , acesta poate fi retras în orice moment.

 1. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

Aveți dreptul să solicitați ștergerea datelor Dvs. cu caracter personal, pentru următoarele motive:

 • datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • prelucrarea datelor a avut loc în baza consimțământului Dvs. , iar acesta a fost retras;
 • datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal;
 • vă exercitați dreptul la opoziție și nu există motive legitime care să prevazele ori vă opuneți prelucrării ce are drept scop marketingul direct;
 • datele cu caracter personal trebuie șterse pentru a se respecta o obligație legală a Operatorului;
 • datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societăţii informaţionale în mod direct unui copil.

 

 1. Dreptul la restricționarea prelucrării

Aveți dreptul de a solicita și de a obține restricționarea prelucrării datelor dumnevoastră cu caracter personal, în următoarele cazuri:

 • atunci când contestați exactitatea datelor, pe o perioadă care ar permite Operatorului verificarea exactității acelor date;
 • atunci când prelucrarea este ilegală, iar Dvs. vă opuneți ștergerii datelor, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
 • atunci când Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar i le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă;
 • atunci când v-ați opus prelucrării în virtutea dreptului la opoziție, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
 1. Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc,pe care ni le-ați furnizat și care sunt prelucrate prin mijloace electronice, cu dreptul de a le transmite unui alt operator, în următoarele cazuri:

 • când prelucrarea datelor se bazează pe consimțământul Dvs. sau pe un contract la care sunteți parte;
 • când prelucrarea este realizată prin mijloace automate.
 1. Dreptul la opozitie

Aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care vă aflați, prelucrării efectuate în interesul legitim al Operatorului sau prelucrării în scop de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri.

 1. Dreptul de nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor Dvs., inclusiv crearea de profiluri
 2. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea competentă privind protecția datelor și de a vă adresa instanțelor judecătorești.

 

Pentru exercitarea oricăruia dintre aceste drepturi, vă rugăm să ne contactați alegând oricare din modalitatile de comunicare de mai jos, precizând numele Dvs. , adresa poștală sau de e-mail unde doriți să vă fie comunicat răspunsul, precum și scopul cererii.

 

Ne puteti contacta:

 • prin e-mail – la adresa: hello@brasserie41.ro;
 • printr-o cerere transmisă prin poștă la adresa Drumul Padurea Neagra 19-33  Bucuresti  Sect 1 Bucuresti

 

Vă informăm, de asemenea, că nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele personale. Refuzul Dvs. poate determina însă imposibilitatea derulării activităţilor pentru scopurile indicate în prezenta informare, inclusiv prestarea Serviciilor de către DANCO TEAM INVEST.

 

Prezenta informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal poate suferi modificări și revizuiri periodice. Pentru eventualele  acualizări ulterioare, vă rugăm să consultați pagina de web a DANCO TEAM INVEST- www.brasserie41.ro .